top of page
Mekonomen Rud
Velkommen!

Forretningsvilkår for bilreparasjon
Som kunde hos oss kan du forvente arbeidet utført av kyndige mekanikere, bruk av reservedeler med høyeste kvalitet og 3 års garanti for begge deler. Alt dette skal vi levere til konkurransedyktige priser. Denne tryggheten gir vi deg ved å følge Norges Bilbransjeforbunds(NBF) forretningsvilkår ved bilreparasjoner, drøftet med - og godtatt av - Norges Automobilforbund (NAF), Motorførernes Avholdsforbund (MA), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Du vil finne en nærmere beskrivelse av vilkårene oppslått i vår ekspedisjon. Vi følger de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for bilverksteder.

Vi har elektronisk nøkkelskap fra Sharebox, ved hovedinngangen. Enkel innlevering av nøkkel utenom åpningstid.

Sharebox

Åpningstider:


Mandag - torsdag: 07:30-16:00

​Fredag: 07:30-14:00

​Vi har nøkkelinnkast

Rudssletta 72​

1351 Rud

Inngang med Mekonomenbutikken

Telefon: 67 13 06 90

E-post: kunde@baerumbilverksted.no

Trygg hos oss!

 

Du kan være sikker på at:

 

- arbeidet utføres av dertil kvalifiserte mekanikere

- vi benytter dokumentasjon og utstyr tilpasset den aktuelle reparasjon

- bilprodusentenes retningslinjer følges - ved service og reparasjoner på din bil

- det gis 3 års garanti på reservedeler i forbindelse med disse (om ikke annet er avtalt)

- om så ønskes får man et skriftlig forhåndsprisoverslag for reparasjonen

man får deler og arbeid spesifisert på kvitteringen/faktura

- vi tar hånd om miljøfarlig restavfall (olje, oljefilter, etc.) på en forsvarlig måte

- den til en hver tid gjeldende kjøpslov følges

Ny bil med garanti?

 

Du trenger ikke være urolig.

 

Fabrikkgarantien fortsetter også å gjelde etter at en service eller reparasjon er utført hos oss. Vi følger alltid bilfabrikkenes retningslinjer og spesifikasjoner og bruker deler med minst samme kvalitet som det bilprodusenten krever.

 

I overenstemmelse med de nye EU-direktivene, har vi tilgang til all nødvendig informasjon og teknisk utstyr på samme måte som merkeverkstedene.

 

Derfor kan du trygt overlate bilen oss uten å frykte for at fabrikkgarantien står i fare for å falle bort

 

 

 

bottom of page